top of page
seviyeler.png

12-17 YAŞ GRUBU SEVİYELERİ

1: İKİ-ÜÇÜNCÜ SEVİYE/ 24 DERS SAATİ

2: DÖRT-BEŞİNCİ SEVİYE/ 24 DERS SAATİ

3: ALTINCI SEVİYE/ 40 DERS SAATİ

4: YEDİNCİ SEVİYE/ 36 DERS SAATİ

5: SEKİZİNCİ SEVİYE/ 36 DERS SAATİ

6: DOKUZUNCU SEVİYE/ 40 DERS SAATİ

7: ONUNCU SEVİYE/ 34 DERS SAATİ

8: ON BİRİNCİ SEVİYE/ 20 DERS SAATİ

bottom of page