top of page
seviyeler.png

7-9 YAŞ GRUBU SEVİYELERİ

1: BİRİNCİ SEVİYE/ 2 DERS SAATİ

2: İKİNCİ SEVİYE/ 26 DERS SAATİ

3: ÜÇÜNCÜ SEVİYE/ 24 DERS SAATİ

4: DÖRDÜNCÜ SEVİYE/ 36 DERS SAATİ

5: BEŞİNCİ SEVİYE/ 36 DERS SAATİ

6: ALTINCI SEVİYE/ 54 DERS SAATİ

bottom of page