top of page

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE ROBOTİK KODLAMA

industrial-robot.png
chatbot.png
robot (1).png
ai.png
robot (2).png
robot (1).png
robot (3).png

Teknolojinin ve sanal dünyanın merkezinde doğan günümüz kuşakları; kendilerini ifade etmek, sosyalleşmek, oyun oynamak, alışveriş yapmak gibi birçok eylemi sanal dünyada gerçekleştirmektedir. Özellikle okul öncesi, orta öğretim ve lise yaşındaki bireylerin mühendislik ve bilişim sistemleri ile erkenden tanışmaları aileleri ve ülkeleri bu merakı doğru yönlendirerek tüketen değil üreten bir toplum oluşturma gayreti içerisine itmiştir. Gelişmiş ülkelerde bu farkındalık 2000’li yıllarda başlamış ve hızla ilerlemektedir. Teknoloji üretemeyen ama tüketim pazarında ciddi potansiyeli olan toplumların ise, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek için bireylerine erken yaşlardan itibaren bilişim sistemleri eğitimleri vererek yeni yüzyıl becerilerini kazandırmalarının ne kadar önemli olduğu açıkça görülmektedir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında; teknolojik ilerlemenin disiplinler arası çalışmanın geliştirilmesine bağlı olduğu ve bununda eğitimde robotik kitleri kullanılarak kodlama becerisinin kazandırılmasından geçtiği gözlemlenmiştir. Liseler düzeyinde en prestijli uluslararası bilgisayar yarışması olan Bilişimde Uluslararası Olimpiyat (IOI), 1989 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından kurulmuştur. Günümüzde de öğrenciler kendi yazılımlarını geliştirerek bu uluslararası yarışmalara katılmaya devam etmektedir. Robotik kodlama eğitimlerinde sıkça tercih edilen LEGO markası birçok eğitimde kullanılan robotik kitlerini ilk 1998 yılında üretmeye başlamıştır.Estonya 2012 yılında, ilkokuldan başlamak üzere çocuklara ve gençlere programlama eğitimi vermeye başlamıştır. İngiltere de ise Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BIT) dersi ilköğretim müfredatının yetersiz olduğu, öğrencilere Word veya Excel programlarının öğretilmesi yerine onlara basit 2B bilgisayar animasyonları nasıl kodlayabileceklerinin öğretilmesi gerektiği bildirilmiştir ve 2013 yılında robotik kodlama eğitimlerini müfredatlarına eklemişlerdir. 2013 yılında, ABD’de tanınmış bir özel okulda programlama ayrı bir ders olarak verilmeye başlanmıştır. 2014 yılına ise ABD’de “Herkes kodlamayı öğrenebilir.” çağrısıyla 60.000 öğrencinin katıldığı “Kodlama Saati” etkinlikleri düzenlemiş ve bu etkinlik zaman içinde dünyanın çeşitli ülkelerinin katılımıyla süre gelmiştir. 2017 yılında, Güney Kore Bilim ve Gelecek Planlama Bakanlığı ise ilkokuldan başlayarak yazılım derslerinin zorunlu olacağını bildirmiştir. Yıl içerisinde ilkokulların, 2018 yılında ise liselerin aşamalı olarak yazılım eğitimi alacaklarını açıklamıştır. 

 

           Gelişmiş ülkelere bakıldığında; teknolojik ilerlemenin disiplinler arası çalışmanın geliştirilmesine bağlı olduğu ve bununda eğitimde robotik kitleri kullanılarak kodlama becerisinin kazandırılmasından geçtiği gözlemlenmiştir. Liseler düzeyinde en prestijli uluslararası bilgisayar yarışması olan Bilişimde Uluslararası Olimpiyat (IOI), 1989 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından kurulmuştur. Günümüzde de öğrenciler kendi yazılımlarını geliştirerek bu uluslararası yarışmalara katılmaya devam etmektedir. Robotik kodlama eğitimlerinde sıkça tercih edilen LEGO markası birçok eğitimde kullanılan robotik kitlerini ilk 1998 yılında üretmeye başlamıştır.Estonya 2012 yılında, ilkokuldan başlamak üzere çocuklara ve gençlere programlama eğitimi vermeye başlamıştır. İngiltere de ise Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BIT) dersi ilköğretim müfredatının yetersiz olduğu, öğrencilere Word veya Excel programlarının öğretilmesi yerine onlara basit 2B bilgisayar animasyonları nasıl kodlayabileceklerinin öğretilmesi gerektiği bildirilmiştir ve 2013 yılında robotik kodlama eğitimlerini müfredatlarına eklemişlerdir. 2013 yılında, ABD’de tanınmış bir özel okulda programlama ayrı bir ders olarak verilmeye başlanmıştır. 2014 yılına ise ABD’de “Herkes kodlamayı öğrenebilir.” çağrısıyla 60.000 öğrencinin katıldığı “Kodlama Saati” etkinlikleri düzenlemiş ve bu etkinlik zaman içinde dünyanın çeşitli ülkelerinin katılımıyla süre gelmiştir. 2017 yılında, Güney Kore Bilim ve Gelecek Planlama Bakanlığı ise ilkokuldan başlayarak yazılım derslerinin zorunlu olacağını bildirmiştir. Yıl içerisinde ilkokulların, 2018 yılında ise liselerin aşamalı olarak yazılım eğitimi alacaklarını açıklamıştır.         

 

Oyuncak Araçlarla Oynamak

          Estonya 2012 yılında, ilkokuldan başlamak üzere çocuklara ve gençlere programlama eğitimi vermeye başlamıştır. İngiltere de ise Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BIT) dersi ilköğretim müfredatının yetersiz olduğu, öğrencilere Word veya Excel programlarının öğretilmesi yerine onlara basit 2B bilgisayar animasyonları nasıl kodlayabileceklerinin öğretilmesi gerektiği bildirilmiştir ve 2013 yılında robotik kodlama eğitimlerini müfredatlarına eklemişlerdir. 2013 yılında, ABD’de tanınmış bir özel okulda programlama ayrı bir ders olarak verilmeye başlanmıştır. 2014 yılına ise ABD’de “Herkes kodlamayı öğrenebilir.” çağrısıyla 60.000 öğrencinin katıldığı “Kodlama Saati” etkinlikleri düzenlemiş ve bu etkinlik zaman içinde dünyanın çeşitli ülkelerinin katılımıyla süre gelmiştir. 2017 yılında, Güney Kore Bilim ve Gelecek Planlama Bakanlığı ise ilkokuldan başlayarak yazılım derslerinin zorunlu olacağını bildirmiştir. Yıl içerisinde ilkokulların, 2018 yılında ise liselerin aşamalı olarak yazılım eğitimi alacaklarını açıklamıştır. 

Kodlama Eğitimini Öğretim Programlarına Ekleyen Bazı Avrupa Ülkeleri ve Kodlama Eğitiminin Programlara Eklenmesindeki Gerekçeler

Ülkemizde ise kodlama eğitimi 2012 yılından itibaren ilkokul öğrencilerine seçmeli olarak verilmeye başlanmıştır ancak doğrudan kodlama ve bilgisayar yazılımı geliştirmeyi amaçlayan bir temel vermemektedir. Sosyal kodlama ortamlarının kullanılmasının teşvik edilmesine rağmen özgün bir kodlama öğretim programı bulunmamaktadır.

Teknoloji sınıfı

Peki Robotik Kodlama Nedir?

Ve Neden Önemlidir?

Robotik kodlamanın ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle robot kavramını açıklamamız gerekir. Robot kavramıyla alakalı pek çok tanım yapılmıştır. 1950 yılında ABD’de ilk endüstriyel robotu (Unimate) geliştiren Joseph Engelberger şöyle söylemiştir:” Robotun tanımını yapamam ancak bir robot gördüğümde kesinlikle tanırım.” Bununla beraber bir makinenin robot olabilmesi için 3 esas kabul görür; algılama, planlama ve eylem. Robotlar, sensörler yardımıyla çevresindekileri algılar, karmaşık problemleri çözerek çevreleriyle sosyal etkileşimde bulunur ve çevreyi herhangi bir şekilde etkileyerek eylemde bulunurlar. Böylelikle bir makinenin, sensörler yardımıyla kendinden kontrollü olan elektronik ve mekanik birimlerinin harekete geçebilecek şekilde programlanmasıyla robotlar meydana gelir.

 

Belirli amaçlar doğrultusunda elektronik, bilgisayar bilimi, biyomühendislik, mekatronik, yapay zeka, nanoteknoloji gibi birçok mühendislik disiplinini bir arada toplayarak, başlıca amacı robot yazılımı geliştirmek olan; robot tasarımı, üretimi ve işleyişini içeren bilim dalına ise robotik denir.

Kodlama ise bir problemi çözmek için insan bilgisayar etkileşimini sağlayarak, istenileni teknolojik araçlar yardımıyla gerçekleştirmek için çeşitli komut setleri ile yapılan uygulama ve geliştirme sürecidir. Kodlamanın birçok dili vardır ancak temeli algoritmaya dayanmaktadır. Daha basit bir anlatışla, yazılan algoritmanın bilgisayarın anlayacağı şekilde yazılması, kodlamadır.

Robotik kodlama eğitimiyle çocuklara algoritmik düşünce becerileri kazandırılarak gerçek problemler karşısında çözüm üretme ve çözümlerini uygulamaya geçirme imkânı sağlanmaktadır.  En önemlisi ise; teknolojinin zihin kirleten, bağımlılık yapan kötü taraflarını, hayatında üretmeye, kendini ifade etmeye ve kendini geliştirmeye yönlendirmesidir.

Robot Yapımı
bottom of page